Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o πελάτης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του προς επιστροφή, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο πελάτης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του καταναλωτή, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε πελάτη – προμηθευτή και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Ο πελάτης που αγοράζει τα προϊόντα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για επαγγελματική δραστηριότητα. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα  θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να είναι συσκευασμένα στην ιδία κατάσταση όπως έχουν παραδοθεί. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή η αλιωμένα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, όπου το ποσό θα καθοριστεί από την κατάσταση των προϊόντων και έχει το δικαίωμα να προβεί σε συμψηφισμό της απαίτησης αυτή έναντι του πελάτη. Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται το κόστος μεταφοράς της επιστροφής των προϊόντων.

8.2 Δικαίωμα αντικατάστασης. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση και να αποσταλεί την ίδια ημέρα της παραλαβής του στην εταιρία, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Το κόστος μεταφοράς για την αντικατάσταση, στην περίπτωση αυτή το επιβαρύνεται η εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο πελάτης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επισταμένο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση. Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που δεν αντιστοιχεί σε αυτό της παραγγελίας είναι οι ακόλουθες:
(α) Επικοινωνία με την επιχείρηση εντός 72 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος για την επισήμανση του προβλήματος, στο τηλέφωνο που βρίσκεται στο www.to-stromatadiko.gr ή στο e-mail info@to-stromatadiko.gr ή ακόμα και μέσο τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου 2414003250.
(β) Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης επιστροφής προϊόντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερών
(γ)  Εφόσον πρόκειται για προϊόν που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση κατά την οποία παρελήφθη.

8.3 Για προϊόντα που διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας, τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή (λόγου χάριν στρώματα-έπιπλα ειδικής παραγγελίας) δεν δύναται να γίνει επιστροφή παρά μόνο αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττώματος.
 
8.4 Εξαιρέσεις Υπαναχώρησης. Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις παρακάτω περιπτώσεις:
             Α) Όταν το προϊόν έχει παραγγελθεί με ειδικές διαστάσεις πέραν από τις τυπικές της αγοράς. Οι τυπικές διαστάσεις των στρωμάτων της αγοράς είναι- 90εκατοστα επί 190 εκατοστά, 110 επί 190 εκατοστά, 140 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 150 εκατοστά επί 190 εκατοστά, 160 εκατοστά επί 190 εκατοστά η στις παραπάνω διαστάσεις σε μήκος 200 εκατοστά (δηλαδή αντικαθιστούμε το 190).
            Β) Όταν έχει παραγγελθεί με επιπρόσθετα υλικά περά από αυτά που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
            Γ) Όταν το προϊόν έχει αλιωθεί σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει την μεταπολιτική του αξία.
            Δ) Όταν το προϊόν έχει αγοραστεί όχι από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας αλλά από συνεργαζόμενο κατάστημα (πελάτη μας).
            Ε) Όταν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί  έντονα  πέραν της συνήθης χρήσης και καθιστάτε ως μεταχειρισμένο.